OZE - Odnawialne Źródła Energii

Oferujemy systemy:

Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpywalne i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku.
Ogniwa fotowoltaiczne-przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Kolektor składa się z półprzewodnikowych złączy zawierających elektrony. Wzbudzone przez promieniowanie słoneczne elektrony przemieszczając się produkują elektryczność.
Kolektor termiczny-przekształca energię słoneczną w ciepło. W szczelnie zamkniętej instalacji kolektora absorbery wychwytują energię słoneczną i oddają ciepło znajdującej się w niej cieczy.
Kolektory te stosujemy w instalacjach grzewczych i do produkcji ciepłej wody.

Zalety OZE:
- nie zanieczyszczają środowiska (brak odpadów oraz emisji gazów).
- długi czas działania instalacji.
- utylizacja niektórych odpadów i ścieków.
- możliwość wykorzystania w gospodarstwach oddalonych od innych źródeł energii.


https://sklep.markor.pl/category/oze-odnawialne-zrodla-energii