Technika grzewcza

Oferujemy systemy:

Oferujemy:
  • Grzejniki
- stalowe
- dekoracyjne
- łazienkowe
- aluminiowe
  • Pompy
- obiegowe c.o.
- cyrkulacyjne c.w.u
  • Podgrzewacze
- przepływowe (gazowe, elektryczne)
- pojemnościowe (elektryczne, do C.O.)
  • Kotły
- gazowe,
- węglowe
- pelletowe
- elektryczne
  • Zawory
- kulowe (wodne i gazowe)
- odcinające do grzejników,
- ogrodowe